Ontdoping: hoe & waarom

Bedien u hier (doc) of  hier (pdf) van uw ontdopingformulier. De adressen van de Vlaamse bisdommen staan onderaan dit bericht.

noodledoodle_bg3

VO en haar kleine ontdopingstraditie

Elk jaar rond 6 december houdt Studiekring Vrij Onderzoek een ontdopingsactie op de VUB. Tijdens deze actie bieden we de kans om uit de Rooms-katholieke kerk te treden en pleiten we voor een rechtvaardige verdeling van de staatsteun aan erkende levensbeschouwingen. We nodigen gedoopte maar niet-katholieke studenten uit de daad bij woord te voegen en zichzelf te ontdopen. Hoewel, die term is niet helemaal correct. De Rooms-katholieke kerk weigert namelijk consequent te schrappen uit zijn doopregisters. De kerk beslist eenzijdig dat je haar volgeling bent en blijft – noem het een laatste verzetsdaad van het kerkelijke establishment tegen je metafysische ontworsteling. Wel zal er een aantekening gemaakt worden in de kantlijn van het doopregister, hetgeen zoveel betekent als “X wil hier eigenlijk niet instaan”. Zo schrijft de kerk met elke aanvraag tot ontdoping een nieuwe contradictio in terminis in haar eigen werkingsdocumenten. Rare jongens, die kaloten.

Laat het duidelijk zijn: als vrijzinnige studenten hebben we het nodige respect voor andere levensbeschouwingen, dit is met andere woorden geen actie tegen de Rooms-katholieke kerk.  Het staat iedereen vrij een zelfgekozen levensbeschouwing aan te hangen. Dit is een pleidooi voor een ander financieringsmodel voor erkende levensbeschouwingen en een aanklacht tegen de onvrijwillige, onherroepelijke doop.

Waarom ontdopen?

De Rooms-katholieke doop druist rechtstreeks in tegen  het vrij onderzoek. Bij een doop wordt een pasgeboren onbewust kind formeel lid gemaakt van de Rooms-katholieke kerk. De vrije wil wordt daarbij compleet gefnuikt: de doop is namelijk geen keuze van jezelf, maar de voorkeur van je ouders. Je wordt onherroepelijk lid van een club wiens standpunten je pas 10 jaar na datum begint te bevatten.

Een geforceerd lidmaatschap waarmee sloebers van de Katholieke Universiteit Leuven tot op de dag van vandaag tsjevenstreken uithalen, zoals beweren dat “Ongeveer 88% van de Belgische bevolking behoort tot een of andere christelijke kerk. Niet minder dan 81% (8,2 miljoen mensen) is rooms-katholiek.” (eerste zin op de site van de Leuvense Faculteit Godgeleerdheid over het katholicisme, opgehaald op dinsdag 12 mei 2009)

“Behoort tot”? “Is”? In de woorden van onze Gentse vrienden van het taalminnend genootschap ’t Zal Wel Gaan:

’t zal wel.

 

De Verzoeking van de heilige Antonius van Felicien Rops, met een van de volgens Rops onweerstaanbaar wulpse Vlaamse meisjes aan het kruis.
De Verzoeking van de heilige Antonius van Felicien Rops, met een van de volgens Rops onweerstaanbaar wulpse Vlaamse meisjes aan het kruis.

Kerkfinanciering

Om historische redenen neemt in België de staat de financiering van erediensten op zich. Het is moeilijk daar een exact bedrag op te kleven, want transparantie ontbreekt. Sommige bronnen beweren dat een goede 90 tot 97% van de werkingsmiddelen voor levensbeschouwingen naar de Rooms-katholieke kerk gaat. Theoloog Geert Delbeke probeerde in zijn boek “Het Geld van de Kerk” uit 2002  het kluwen te ontwarren. Van de 580.000€ die de Belgische overheden samen jaarlijks aan de subsidiëring van de erkende levensbeschouwingen spenderen, zou volgens Delbeke precies 79,28% aan de katholieke kerk  worden overgemaakt. Vier vijfden van de middelen dus.

Ondertussen blijkt uit onderzoek van drs. Sarah Botterman en prof. dr. Marc Hooghe (KULeuven) naar de religieuze praktijk in België dat in 2006 amper 7% van de Belgen wekelijks een misviering bijwoont.  De kerkelijke kudde wordt kleiner en kleiner, en ook steeds grijzer bovendien. Even onmiskenbaar blijkt dat een continu stijgend aantal Belgen andere manieren vindt om o.a. trouw- en uitvaartplechtigheden in te kleuren, een fenomeen dat zowel uit immigratie als uit secularisatie voortkomt. De samenvatting luidt dan ook ontnuchterend: “De secularisering in ons land zette zich gedurende de periode 1998-2006 in hetzelfde tempo verder als voordien. Van een vertraging van de secularisering is geen sprake.”

Het is betwistbaar of de staat moet instaan voor de financiering van de geloofsgemeenschappen, laat staan in deze wanverhouding. De studiekring Vrij Onderzoek pleit daarom voor een rechtvaardige verdeling door middel van een Kirchesteuer of ‘kerkbelasting’. Via deze belasting voor levensbeschouwingen kiest ieder individu afzonderlijk aan welke eredienst, levensbeschouwing of humanistisch doel hij een financiële bijdrage wil leveren. Dit systeem bestaat in Duitsland en het wérkt. Bovendien gaf vorig jaar de huisideoloog van de CD&V Wouter Beke in een debat aan de VUB te kennen hier zelf voorstander van te zijn. Waarop wachten we dan nog?

Laat hier geen misverstand over bestaan: ontdoping heeft geen rechtstreeks effect op de financiering van de Rooms-katholieke kerk. Die wordt namelijk via een middeleeuwse methode berekend op basis van het bevolkingsaantal. Wel geef je met ontdoping een krachtig signaal, in de eerste plaats voor jezelf, maar ook naar de kerk toe.

Hoe doe ik het en wat zijn de gevolgen?

Uittreden is niet moeilijk. De wens tot uittreding moet enkel schriftelijk gebeuren. Hiervoor volstaat een eenvoudige brief (of  het formulier dat u onder en bovenaan deze tekst kan downloaden) waarin je de wens tot uittreding te kennen geeft. Je vermeldt hierin duidelijk je naam en geboortedatum. Daarnaast is het nodig te vermelden in welke parochie je gedoopt werd, de naam van je ouders en waar je moeder woonde bij je geboorte, opdat men je zou terugvinden in het doopregister. Het bisdom van Brugge heeft twee extra voorwaarden ingelast: bij uw ontdopingsbrief moet ook een motivatie en een kopie van identiteitskaart worden gevoegd. De vraag tot uittreding dient gericht te worden aan het bisdom van de woonplaats van je moeder ten tijde van het doopsel.

De praktische gevolgen van deze uittreding zijn niet onherroepelijk. Je kan in eerste instantie geen katholieke sacramenten meer ontvangen (zoals communie, huwelijk, etc.), maar het blijft mogelijk om je opnieuw te laten dopen of te trouwen zonder gedoopt te zijn (d.i. trouwen “met de handschoen”).

En geniet u dan vooral met volle teugen van uw ontkerkelijkt bestaan in the Amaaizing Universe.

 

 

Kan u goed bronnenmateriaal aanraden waarmee we dit artikel verder kunnen verduidelijken? Laat iets weten via stkvo@vub.ac.be. Bedankt voor de verlichting!

 

Adressen bisdommen

Antwerpen; Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen
Brugge; Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge
Gent; Bisdomplein 1, 9000 Gent
Hasselt; Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt
Mechelen-Brussel; Wollenmarkt 15, 2800 Mechelen

Bedien u hier (doc) of hier (pdf) van uw ontdopingformulier (klik op de link).

31 gedachten over “Ontdoping: hoe & waarom

Voeg uw reactie toe

 1. Beste,
  Een drietal weken heb ik een brief aan ’t bisdom Hasselt bezorgd,
  waarin ik hun m’n beslissing om uit hun kerk te treden mededeel,
  voorzien van alle nodige info en met de vraag om hiervan
  een schriftelijk bewijs van te mogen ontvangen.
  Tot op heden heb ik nog geen brief of reactie vh bisdom ontvangen.
  Heeft u enig idee wat een redelijke termijn is om een bewijs van uittreden
  vh bisdom te ontvangen?
  vriendelijke groeten,
  Koen Knevels

  1. Beste Koen, wij ontvingen vorig jaar onze antwoorden (naar ik mij herinner was dat vooral van het bisdom Mechelen) binnen enkele weken, vriendelijk en correct. Eventueel kan u naar dat precedent verwijzen als u een herinnering naar het bisdom Hasselt zou sturen. Ni dieu ni maître en vriendelijke groet, Pieter

  2. Beste,
   Ik heb vorige week nog een mail ontvangen van iemand die pas na 4 maanden een bewijs heeft mogen ontvangen van het bisdom Hasselt.
   Het ene bisdom is wat trager in zijn reactie als het andere. Nog even geduld hebben, vrees ik.
   Met vriendelijke groeten,
   Sanne Haex

  3. De bisdommen worden de laatste tijd overspoeld met aanvragen. Voor de recente gebeurtenissen kon u een antwoord verwachten binnen drie weken, nu loopt dit gemakkelijk op tot 2 maand.

 2. Na een vijftal weken heb ik een schriftelijk bewijs ontvangen vh bisdom Hasselt.
  Het bisdom laat ook weten dat ik het doopregister, in de parochie waar ik gedoopt ben, ter controle kan inkijken. Het bisdom heeft dus op een vlotte en correcte manier gehandeld.

  all the best,
  Koen Knevels

 3. Bij mij was het ook op 14 dagen rond, ze werken wel snel hé. Alleen stond toch nog in de brief vermeld dat ik dan geen kerkelijk huwelijk meer zal kunnen laten doen … ’t zal me worst wezen

 4. Ik ga me ook ontdopen. Op facebook vind je nu ook een groep “ontdopen” waar we zoveel mogelijk info proberen te verzamelen.

 5. Bij mij is het al een jaar geleden. Ik wil het nog eens proberen. Wat is het adres van het Vicariaat Vlaams Brabant? Staat er hier niet bij…

 6. Ik sta een beetje versteld dat jullie akkoord gaan met enkel het plaatsen van een kruisje achter je naam. Ik ben geen jurist, maar bestaat er niet zoiets als een wet op de bescherming van persoonsgegevens? Heb je het recht niet om je gegevens in te kijken, te laten verbeteren, of zelfs te schrappen indien je dit wenst? Kan je niet eisen dat ze je hele naam en alle gegevens die ze over je hebben, volledig te laten doorhalen? Misschien een mooie casus voor een jonge jurist die eens met een zaak de media wil halen. Vriendelijke groeten

 7. Kan iemand verduidelijken hoe het zit die eerste & plechtige communie.zijn deze praktijken ook geregistreerd en zijn er procedures om dit ongedaan te maken? Of hangt dit allemaal samen met het doopsel?

  1. Op bepaalde sites wordt inderdaad verwezen naar dit emailadres. Tot nu toe is ontdopen op deze manier echter niet mogelijk, er moet nog steeds een schriftelijke brief worden gestuurd naar het desbetreffende bisdom.

 8. dat met dat mailen was dus zever (maar het staat op menig forum: kan VO dat eens uitpluizen?). dit is wat geschieden moet, dixit de verantwoordelijke van het bisdom:

  Wanneer u beslist om niet langer katholiek te zijn, dan kan dat in ons land met volgende procedure. U schrijft een gehandtekende brief naar de pastoor van de parochie waar u gedoopt bent met de vraag om in de rand van dit register bij uw doopselregistratie te willen noteren dat u niet langer tot de katholieke kerk wenst te behoren. Zo is voor de katholieke gemeenschap duidelijk dat u in de toekomst niet langer katholieke sacramenten wenst te ontvangen en niet
  in de kerk wenst begraven te worden.

  Mocht u niet weten in welke kerk u gedoopt bent, dan kunt u dat – meestal – terugvinden in het trouwboekje van uw ouders. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u ook een brief schrijven naar uw bisdom. U vindt de adressen van de bisdommen via http://www.kerknet.be

  De priester dient gehoor te geven aan uw wens en zal u schrappen uit het register. U heeft het recht om een afspraak te maken met hem om te controleren of de schrapping gebeurd is.

  1. Inderdaad, ontdopen via mail is niet mogelijk. De brief moet niet gestuurd worden naar de pastoor van de parochie, maar naar het bisdom, deze sturen de brief dan door en zorgen dat er een aantekening wordt gemaakt in het doopregister. Binnen de drie weken kan u hierop een antwoord verwachten.

 9. Dit is een toffe actie, maar toch vraag ik mij af waar de actie blijft naartoe de besnijdenis die wordt doorgevoerd door de islam ? Deze is evenzeer ongevraagd door het kind.
  Dan vraag ik mij af waarom klaagt men dit niet aan ?

 10. Beste,

  in jullie richtlijnen staat dat je de brief moet richten naar het bisdom van je woonplaats. Ik wil toch even checken of het gaat om de huidige woonplaats? ’t Lijkt namelijk logischer dat die gestuurd zou worden naar het bisdom van de parochie waar je gedoopt bent.
  Groeten,
  Yanna

 11. Beste,
  Ook ik heb een tweetal weken geleden mijn ‘ontdopingsformulier’ ingediend samen met een korte verantwoording. Ik heb echter niet expliciet gevraagd om een schriftelijk bewijs terug te sturen, maar ik zou dit wel graag ontvangen. Wordt er altijd een schriftelijk bewijs teruggestuurd of moest ik dit echt vermelden in mijn brief?

  mvg,
  Siebe

  1. Beste,
   Dit is afhankelijk van het aangeschreven bisdom. Het is daarom aangewezen om dit toch expliciet te vermelden in uw brief.
   Mvg,
   VO

 12. Heb gisteren een mail naar bisdom Mecheledn gestuurd met naam van mijn ouders, doopplaats(kapel in de Pieter Van Hobokenstr. Antwerpen) plaats van mijn vormsel (Brussel) met naam vd parochie. Ben benieuwd wat het gaat worden!

 13. eindelijk,en nu de subsidies nog intrekken,want voor wat ze doen zijn ze zeker te veel betaald,mijn aanvraag is al zeker 3 maanden weg ,en het antwoord is, nog even gedulr u bent nummer 838 of zo iets en we zijn aan nummer +- 720voor antwerpen

 14. Op 27 oktober 2010 vroeg ik mijn ontdoping maar tot op heden nog niets gehoord. Ik zit in het bisdom Mechelen (gedoopt in Duffel) en heb zo’n standaardformulier ingevuld. Ik heb zelf de data van mijn vormsel in de Hanswijkkerk doorgeven (vanwege de traditie om mooie communiekaartjes te maken is dat niet moeilijk terug te vinden). Hoe kan ik eisen dat het gebeurd?
  Groeten
  Sonja

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: