Wat maakt de Vrije Universiteit Brussel vrij?

Archive for februari, 2011|Monthly archive page

Studentiko​ze dopen – hoe vrijzinnig zijn ze (nog)?

In 1 on 24 februari 2011 at 15:22

Bloem, eieren, bietenpulp, blauw, naakt,…. Een initiatieke weg om bij een studentenkring te komen. Maar ben ik niet vergeten op te letten bij de principes van het vrij onderzoek en de beleving van de vrijzinnigheid op deze weg. Is deze initiatie wel vrijzinnig of enkel een excuus tot beestigheden?

Studiekring Vrij Onderzoek nodigt u uit op een debat rond de studentikoze dopen – hoe vrijzinnig zijn ze (nog)? Deze zal doorgaan volgende week woensdag 2 maart om 20u in D.0.05 (campus VUB).

Moderator: Waldo Vanderhaeghen -voorzitter Studiekring Vrij Onderzoek
Panelleden:

 • Ischa Lambrechts – voorzitter Studentenraad
 • Frederic Rens – voorzitter Folklore Academie
 • Nathaniel Bovin – voorzitter De Moeial
 • Thomas Cosyns – voorzitter Facultair Convent

De pendelstudent, een weg van het station naar gebouw D. Enkel oog voor de opleiding en niet voor de mogelijke ontplooiing ernaast.

Is het mogelijk deze ingesteldheid van de student te veranderen? Moeten we de folklore aanpassen aan deze studenten van de 21ste eeuw? Wat met de georganiseerde vrijzinnigheid? Een overbodige instelling die enkel de verzuiling aanwakkert en daardoor de echte vrijzinnigheid misslaat of een noodzakelijke instelling om tegenkanting te bieden aan de theïstische levensbeschouwingen?

Om het debat te gronden op objectieve data, willen we u vragen volgende enquete in te vullen :
http://www.vub.ac.be/surveys/index.php?sid=18371&lang=nl

Met hartelijke vrijzinnige groet,
Studiekring Vrij Onderzoek

De grootse plannen voor 2011 van VO

In 1 on 23 februari 2011 at 18:02

Voor zij die zich vervelen, voor zij met interesse, voor zij met zin in meer, voor zij met een te groot bakkes en een sterke mening, voor gedoopten, voor niet-gedoopten, voor vrijdenkers en vrije denkers, voor zinnigen en vrijzinnigen, voor communisten en neo-liberalen, voor onze kinderen maar toch iets meer voor onszelf presenteren we u: de grootse plannen van Studiekring Vrij Onderzoek voor 2011 (deel 1): dreil en kwijl, maar kom vooral es piepen op één van onze activiteiten! Voor de echte die-hards is er natuurlijk de wekelijkse VO-vergadering, elke maandag om 20u, Triomflaan 35.

28/02 Studentendebat: grenzen aan de democratie?

02/03 Debat rond de vrijzinnigheid van studentikoze dopen

Moderator: Waldo Vanderhaeghen

Sprekers:

 • Ischa Lambrechts – voorzitter Studentenraad
 • Frederic Rens – voorzitter Folklore Academie
 • Nathaniel Bovin – voorzitter De Moeial
 • Thomas Cosyns – voorzitter Facultair Convent

08/03: debat rond de “Arabische revoluties”

09/02: Debat rond wikileaks en internationale diplomatie (i.s.m. VUBMUN)

17/03 Vrij Onderzoek in alle richtingen: de toekomst van België

Moderator: Rik van Cauwelaert, directeur Knack
Sprekers:

 • Jan Jambon, N-VA, fractievoorzitter Belgische Kamer
 • Paul Magnette, PS, federaal minister van Klimaat en Energie
 • Els Witte, VUB, ere-rector en professor-emeritus Geschiedenis
 • Mathias Dewatripont, ULB, professor Economische Wetenschappen

24/03 Vrij onderzoek in alle richtingen: Mens en computer in 2030?

Moderator: Guy Kindermans (journalist)

Pannelleden:

 • Beat Signer, professor vakgroep Computerwetenschappen VUB
 • Jurgen Rateau, voorzitter Pirate party Belgium
 • Bart Wyns, Dieter Devlaminck, onderzoeker rond brain-computer interface UGent
 • Robby Berloznik, directeur instituut samenleving en technologie

kampvuur

29/03: Studentendebat: grenzen aan migratie?

04/04-10/04

Week van de verlichting (http://www.wvdv.be/)

24/04: Lentefeest kampvuur

25-26/04: actie stamceldonatie

28/04 Studentendebat: grenzen aan de vrije markt?

29/04-01/05: VO-weekend

4/05: CampusMUN (actie VUBMUN)

05/05 Vrij onderzoek in alle richtingen Rechten: Belgische justitie in crisis?

(sprekers te confirmeren)

12/05 Vrij onderzoek in alle richtingen: Kunst vs. Ratio

(sprekers te confirmeren)

16/05: Algemene vergadering VO

Vanaf 05/06 gaan we allemaal terug ons rug buigen over de boeken & zit VO 2011 eerste semester er definitief op!

Recensie: waarom ik bij de loge ben

In 1 on 23 februari 2011 at 17:29

Recensie: Waarom ik bij de loge ben (Frank de Fever)

Door Waldo Vanderhaeghen

“Waarom ik bij de loge ben” aan de hand van Frank De Fever is een aanrader voor zij geïnteresseerd in de vrijmetselarij en het eeuwige zoeken van de mens. Frank De Fever brengt met dit kleine boekje een toegankelijke en eerlijke blik op de vrijmetselarij zoals door hem ervaren. Maar vertelt ook openlijk over zijn eigen leven, gaande van zijn carrière tot hoogleraar orthopedagogiek aan de VUB tot de inwijding van zijn vrouw tot de loge “mijn vrouw wordt mijn broeder”.

Dit boek is daarom ook niet zozeer een boek der feiten als wel een persoonlijke ontsluiering van wat de vrijmetselarij kan betekenen voor een mens. Naast de beschrijvingen van de rituelen en het dagelijkse leven in zijn werkplaats geeft hij ook uitgebreid de plaats aan de eeuwige twijfel. Hij neemt ons mee doorheen het denkproces beginnend bij de rekrutering: hoewel atheïstisch laat hij zich ‘dopen’ in de irreguliere Grootloge van België, waar men arbeidt ter ere van de Opperbouwmeester van het Heelal. We volgen hem vervolgens van leerling, over gezel tot meester.

“Ik was meester nu, maar eigenlijk bleef ik ook leerling en gezel. Net zoals de leerling moest ik blijven kappen aan de eigen ruwe steen. De meester in mij had de duistere kanten van de leerling niet helemaal, of zelfs helemaal niet overwonnen. Net als de gezel moest ik blijven reizen, moest ik georiënteerd blijven op de buitenwereld, om te proberen de samenleving beter te maken. Ook dat was een werk dat nooit af zou zijn. De meester was dus geen meester, de gezel geen gezel en de leerling geen leerling. De meester was én meester én gezel én leerling. Het is zoals Goethe het prachtig verwoordt: ‘gezel is hij die iets kan, meester hij die iets uitdenkt en leerling zijn we allemaal’”.

Maar ook een meester blijft zoeken, soms zonder te vinden. Na meester te zijn geworden volgt een periode van vervreemding en twijfel. Tegen zijn pensioen laait het maconnieke vuur echter terug op bij het ontdekken van de hogere graden van de Grootloge die hem uitdagen verder en anders te denken dan hij oorspronkelijk deed. “Ik heb heel veel jaren mensen met een zware verstandelijke handicap begeleid, en intuïtief voelde ik aan dat ook zij mensen waren, maar toen ik anderen wilde vertellen waarom, lukte het niet.”

Een erg menselijk boek over mensen voor altijd op zoek naar diepgang.

Uitnodiging: De loge en de vragen die dit boek opwerpt, zullen worden besproken in één van de komende VO-vergaderingen, elke maandag om 20u, triomflaan 35

Studentendebatten

In Activiteiten, Debat on 21 februari 2011 at 17:15

Een oproep aan alle studenten en VO sympathisanten om de geest ter verruimen tijdens een intiem debat. VO zorgt voor de locatie en de nodige stellingen om uitvoerig te kunnen debatteren. Diepgaande discussies en de gezellige sfeer, met hier en daar een drankje, dat is wat je kan verwachten van de studentendebatten.

Elke maand zal een ander onderwerp worden aangesneden:

Maandag 28/02 : Grenzen aan de democratie?
20u – gallery Y

Hierbij zet VO zijn zinnen op de politiek. We vragen ons af hoe eerlijk het politiek stelsel nog is, zijn er betere oplossingen en in hoeverre zijn deze haalbaar. Is onze democratie nog democratisch?

Stellingen:

–  Multinationals bepalen de koers van een land

–  Politici vertegenwoordigen enkel hun eigen belangen, niet die van het volk

–  Stemplicht is ondemocratisch

Dinsdag 29/03 : Grenzen aan migratie?
20u – Gallery Y

VO richt vervolgens haar aandacht aan het thema van migratie. Is een multiculturele samenleving een must of een onhaalbare of zelfs gevaarlijke droom? Hoe ziet de perfecte migrant eruit? Zijn de open grenzen van Europa een vergiftigd geschenk of zijn we juist niet open genoeg? En wat betekent dit voor de thuislanden waar de migranten uit vertrekken?

Stellingen:

–  Migratie is slecht voor de arme landen: ze verliezen hun intelligentsia

–  Een multiculturele samenleving is een gebroken samenleving

–  Iedereen moet welkom zijn! Open grenzen!

–  Migranten zijn crimineler, slechter opgeleid en profiteren teveel

Donderdag 28/04 : Grenzen aan de vrije markt?
20u – STOA

Als laatste debat nemen we de vrije markt onder de loep. Hoever mag de overheid de regelgeving opdrijven? Moeten we de bedrijven niet allemaal aan banden leggen? Wordt de consument er nu echt beter van?

Stellingen:

–  Reclame corrumpeert de mens tot consumptieverslaving

–  Er is teveel overheid wat innovatieve ondernemers fnuikt

–  De vrije markt concurreert de arme landen uit de markt