Wat maakt de Vrije Universiteit Brussel vrij?

Archive for maart, 2011|Monthly archive page

De Week Van De Verlichting 4-9 april 2011

In 1 on 26 maart 2011 at 15:59

Studiekring Vrij Onderzoek is trots om als één van de initiatiefnemers de eerste editie van de Week Van De Verlichting voor te stellen:

Over de Week van de Verlichting

Van 04 april 2011 tot en met 09 april 2011 wordt op de campus van de Vrije Universiteit Brussel de Week van de Verlichting georganiseerd.

Dit evenement is een initiatief van het Brussels Studentengenootschap (BSG), Oudstudentenbond VUB (OSB), Studentenraad VUB en Studiekring Vrij Onderzoek. De gehele week staat in het teken van het vrijdenken en wil de jongeren en studenten van vandaag (opnieuw) warm maken voor het vuur van de vrijzinnige fakkel en voor diens waarden, ideeën en idealen.

Alle informatie: www.wvdv.be

Petitie: VUB, doe niet flauw, sorteer je blauw!

In 1 on 24 maart 2011 at 13:34

Vorig jaar startten enkele bestuursleden van Studiekring Vrij Onderzoek (VO) een project rond recyclage van PMD en papier op de VUB-campus, dit onder de vleugels van EcoCampus, met een ruim budget ter beschikking. Na vele onderhandelingen met de dienst Facility Management kwamen we helaas tot de conclusie dat er niet genoeg bereidwilligheid was bij de VUB instanties om papier en PMD apart te sorteren op de campus.

België is de beste afvalsorteerder ter wereld, de NMBS, MIVB en de Universiteit Gent doen het al, maar onze eigenzinnige eigenste VUB nog niet. De VUB haar eigenste Milieudienst ijvert en strijdt zelfs al tien jaren voor sorteren aan de VUB. Waarom blijven wij achter?

Crazy Copy Center en Studiekring Vrij Onderzoek besloten dat ze er genoeg van hadden. Dus startten we deze week, i.s.m. de organisaties Dado, het Ecoteam, de Ecollega’s en EcoCampus, met een petitiecampagne vóór sorteren aan de VUB. Wij hopen tegen vrijdag 1 april 5000 handtekeningen te halen, dat is ongeveer de helft van alle ingeschreven VUB-studenten. Op deze dag zullen we dan de handtekeningen overhandigen aan rector Paul De Knop waarmee hij dan hopelijk de nodige stappen mee zal ondernemen.

Dus: teken petitie online op http://www.petitiononline.com/VUB1597/petition.html en stuur ze door naar je vrienden.

Wil je meer doen, meer meehelpen? Je kan ons bijvoorbeeld helpen door zelf een papieren versie te laten rondgaan, in je klas, op de campus zelf, in je kotunit of op jouw kotverdieping. Zelfs al een halfuurtje rondgaan bij bvb. de zonnende mensen op het campusgras zou al heel wat helpen! Laat in dit geval iets weten aan Hannah Vanbelle (hannah_vanbelle “at” hotmail.com) en zij zal jou zeker een petitieformulier bezorgen.

Vrijzonnige groeten,
Studiekring Vrij Onderzoek, Crazy Copy Center, Denk- en Actiegroep Duurzame Ontwikkeling (DADO), Ecocampus en EcoTeams.

Mens en computer in 2030?

In 1 on 18 maart 2011 at 16:14

Mens en computer in 2030?

Wat brengt de toekomst? Hoe ziet ze eruit? Wat betekent dit voor mij en de maatschappij? Moet ik bang zijn of mag ik dromen? En waar zal de fun te beleven zijn?

Het debat ‘Mens en computer in 2030?’ op donderdag 24 maart om 20u in aula D0.05 (VUB) verkent hoe het heden zal veranderen onder invloed van dé veranderende kracht vandaag de dag: informatietechnologie

Moderator: Guy Kindermans, redacteur Datanews

Sprekers:

 • Beat Signer, professor vakgroep Computerwetenschappen VUB
 • Jurgen Rateau, voorzitter Pirate party Belgium
 • Dieter Devlaminck, onderzoeker rond brain-computer interface UGent
 • Robby Berloznik, directeur instituut samenleving en technologie

Onderwerpen:

 1. Hoe evolueert de computer en het internet in de komende 20 jaar?
 2. Zullen we in 2030 nog steeds zo makkelijk films, liedjes etc. kunnen downloaden?
 3. De cyborg: zal de mens gefuseerd zijn met de computer tegen 2030?
 4. Wat is de impact op mens en maatschappij?

Het debat zal ongeveer een uur duren, naderhand is er plaats voor vragen. Vanaf 10u is het verzamelen aan de zonnewijzer voor een VO-kampvuur met jenever, bier, wijn, gitaren & goed gezelschap.

We kijken uit naar uw komst,

Studiekring Vrij Onderzoek

De toekomst van België?

In 1 on 10 maart 2011 at 17:32

Voorbij de politieke spelletjes: waar naartoe met België? Een debat over de toekomst van België over de taalgrenzen heen georganiseerd door Studiekring Vrij Onderzoek. Donderdag 17 maart om 20u in aula Q, VUB. Om 19u30 receptie!

Moderator: Rik van Cauwelaert, directeur Knack

Sprekers:

 • Jan Jambon, N-VA, fractievoorzitter Belgische Kamer
 • Paul Magnette, PS, federaal minister van Klimaat en Energie
 • Els Witte, VUB, ere-rector en professor-emeritus Geschiedenis
 • Mathias Dewatripont, ULB, professor Economische Wetenschappen

Om de politieke impasse te kunnen overstijgen moet men kijken naar de toekomst: waar willen we naartoe? Jan Jambon en Paul Magnette, beiden vaak vernoemd als de sterke mannen achter de schermen bij respectievelijk de N-VA en de PS, geven hun visie vanuit het onderhandelingsperspectief. Els Witte, oud-rector van de VUB en professor-emeritus Geschiedenis analyseert de politieke toekomst van Brussel. Mathias Dewatripont, professor Economische Wetenschappen aan de ULB en één van de experten die de nota Vandelanotte heeft geanalyseerd gaat dieper in op de economische realiteit van de institutionele veranderingen.
We willen dus niet enkel de huidige politieke toestand evalueren maar ook vooruitblikken naar de toekomst, het lange termijn perspectief. Hierbij zullen we ingaan op de institutionele aspecten van de financieringswet, het sociaal beleid (arbeidsmarkt, sociale zekerheid,…), de taalpolitiek en tenslotte de Belgische politieke structuur (kiessysteem, Brussel,…). Bij dit alles zullen we specifieke aandacht besteden aan de toekomst van Brussel in een veranderende omgeving.Vrij Onderzoek in alle richtingen

In 1 on 10 maart 2011 at 17:18

Studiekring Vrij Onderzoek is trots een nieuwe debattenreeks voor te stellen:

Vrij Onderzoek In Alle Richtingen

We richten onze kritische onderzoekende blik naar de 4 windstreken. Uit vier erg verschillende richtingen haalden we voor de actieve student de meest interessante huidige tendensen, mixten ze met enkele sprekers en komen nu naar buiten met vier erg interessante debatten:

 1. De Belgische Politieke Wetenschappen wordt gedomineerd door de kwestie België. We opteren niet voor een soms simplistische show met veel glamour & glitter in een kopstukken debat maar pogen meer naar de diepte van het probleem te gaan op 17 maart in een debat over ‘De toekomst van België?’
 2. De computer is dé veranderende kracht vandaag de dag, nog steeds. De computerwetenschappen heeft voor ons jongeren al een ware revolutie betekent en zal dit blijven doen. Wat brengt de toekomst? Hoe ziet ze eruit? Wat betekent dit voor mij en de maatschappij? Moet ik bang zijn of mag ik dromen? En waar zal de fun te beleven zijn? Dé kritische geesten van vandaag komen spreken omtrent dit onderwerp op 24 maart in ‘Mens en computer in 2030’
 3. Ook in de Rechtenfaculteit roert er iets. De Belgische justitie lijkt in crisis op verschillende fronten. We zullen drie grote onderwerpen aanraken. Willen we de volksjury behouden, hervormen of afschaffen? Wat met de overvolle gevangenissen? En hoe zit het met de gerechtelijke achterstand? Meer informatie later.
 4. Tenslotte is er ook plaats voor de kunstwetenschappen, architectuur en design. Waar moet de emotie overheersen en waar de ratio? Wat is kunst? Moet het mooi zijn of moet doen denken? Kan wetenschap ook een kunst zijn of is kunst wetenschap? We willen de visie van bekende architecten, kunstenaars, modeontwerpers en designers te weten komen op 12 mei in ‘Kunst vs Ratio’. Meer informatie later.


 

Resultaten enquête over vrijzinnigheid & de VUB studentenkringen

In 1 on 8 maart 2011 at 14:24

Het debat

Studentikoze dopen aan de VUB worden vaak afgeschilderd als niets meer dan vuil, vernedering en “niet-functioneel” naakt. Uit het debat georganiseerd door Studiekring Vrij Onderzoek van 2 maart bleek dat dit door vele gedoopte studenten niet zo wordt ervaren maar het een werkelijke meerwaarde heeft betekent in hun leven waarbij woorden opborrelden zoals ‘herboren’, ‘vrijheid’ of ‘solidariteit’. Bovendien werd er door velen aangehaald dat deze dopen aan de VUB vrijzinnig zijn en getuigen van de opname in een vrijzinnige studentenkring.

Deze optimistische visie werd echter niet door iedereen gedeeld. Zijn de waarden die werden aangehaald door de gedoopten om de doop te promoveren, zoals het aanleren van zelfspot en het afzetten & in vraag stellen van fundamentele waarden (zoals naaktheid) wel zo uniek aan de VUB-dopen? Is de doop niet eerder een symbolische weergave van een opname in een groep die zich vrijzinnig noemt zonder dat de doop zelf vrijzinnig is? En is de legitimering van een doop als vrijzinnig nog wel voldoende gegrond in de (vrijzinnige?) werkelijkheid van de kring?

Na deze discussie over het vrijzinnige karakter van de VUB-studentenkringen ging het vervolgens over de (lage?) studentenparticipatie. Sommigen verweten het internet en het gegroeide individualisme terwijl anderen in Facebook de kracht zagen om zowel individualistischer als socialer te zijn. Een andere opmerking uit het publiek was dat de kringen vandag de dag te weinig aan politiek deden en er zo minder animo was om zich in te spannen voor de stem van de studenten luid te uiten.

Anticiperend op deze verdeelde houding werd er voordien een enquête afgenomen bij de studenten, voorgesteld op het debat en hier de neerslag. Woord van waarschuwing: wij werden niet betaald voor dit onderzoek en misschien waren onze punten voor “wetenschappelijke methoden van het onderzoek” niet optimaal, dus neem onze resultaten niet als wetenschappelijke grondcijfers voor uw doctoraat…

De Enquêteresultaten

Voor de powerpoint presentatie van de enquêteresultaten kun je hier klikken en voor de ruwe volledige datagegevens kun je in dit mapje gaan kijken.

1. Populatie

 • 353 respondenten, 149 voltooide enquêtes
 • 13% niet-gedoopten, 87% wel gedooptLees de rest van dit artikel »

Wikileaks, de duistere kanten van Diplomatie

In 1 on 1 maart 2011 at 20:51

VUBMUN & Studiekring Vrij Onderzoek presenteren
WIKILEAKS, freedom of speech?

Heeft iedereen het recht om alles te weten, of zijn er zaken die de overheid beter voor zich houdt?

• Ambassadeur Phillipe Beke, Directeur Azië voor FOD Buitenlandse Zaken
• Prof. Dr. Tom Sauer, UA, Docent Internationale Politiek
• Prof. Paul De Hert, VUB, Docent Strafrecht, Privacy, Technologie en Recht
• Dhr. Douglas De Coninck, onderzoeksjournalist, De Morgen

Het uitlekken van diplomatieke documenten op WikiLeaks heeft een impact op de politiek en zet diplomatieke relaties onder druk. Kan je als diplomaat nog zonder vrees je eigen mening uiten? Hoort Julian Assange, oprichter van WikiLeaks, te worden vervolgd voor het verspreiden van dergelijke informatie?

Amerikaans ambassadeur in België, Howard Gutman, omschreef het probleem als volgt: “Wikileaks kan een instrument van het goede zijn als het gebruikt wordt om informatie over overheidsfraude of corruptie aan te kaarten. Maar als je lijsten lekt met plaatsen die kwetsbaar zijn voor terrorisme of memo’s van diplomaten over gesprekken met klokkenluiders, dan onthul je geen overheidscorruptie, maar dan breng je burgers en klokkenluiders in gevaar.”

In dit debat trachten we de WikiLeaks problematiek aan te kaarten en na te gaan hoe groot de impact van Wikileaks is op de internationale relaties.

Wat? Het grote WIKILEAKS debat
Wanneer? Woensdag 9 maart, 20u
Waar? Gebouw D, Vrije Universiteit Brussel