Resultaten enquête over vrijzinnigheid & de VUB studentenkringen

Het debat

Studentikoze dopen aan de VUB worden vaak afgeschilderd als niets meer dan vuil, vernedering en “niet-functioneel” naakt. Uit het debat georganiseerd door Studiekring Vrij Onderzoek van 2 maart bleek dat dit door vele gedoopte studenten niet zo wordt ervaren maar het een werkelijke meerwaarde heeft betekent in hun leven waarbij woorden opborrelden zoals ‘herboren’, ‘vrijheid’ of ‘solidariteit’. Bovendien werd er door velen aangehaald dat deze dopen aan de VUB vrijzinnig zijn en getuigen van de opname in een vrijzinnige studentenkring.

Deze optimistische visie werd echter niet door iedereen gedeeld. Zijn de waarden die werden aangehaald door de gedoopten om de doop te promoveren, zoals het aanleren van zelfspot en het afzetten & in vraag stellen van fundamentele waarden (zoals naaktheid) wel zo uniek aan de VUB-dopen? Is de doop niet eerder een symbolische weergave van een opname in een groep die zich vrijzinnig noemt zonder dat de doop zelf vrijzinnig is? En is de legitimering van een doop als vrijzinnig nog wel voldoende gegrond in de (vrijzinnige?) werkelijkheid van de kring?

Na deze discussie over het vrijzinnige karakter van de VUB-studentenkringen ging het vervolgens over de (lage?) studentenparticipatie. Sommigen verweten het internet en het gegroeide individualisme terwijl anderen in Facebook de kracht zagen om zowel individualistischer als socialer te zijn. Een andere opmerking uit het publiek was dat de kringen vandag de dag te weinig aan politiek deden en er zo minder animo was om zich in te spannen voor de stem van de studenten luid te uiten.

Anticiperend op deze verdeelde houding werd er voordien een enquête afgenomen bij de studenten, voorgesteld op het debat en hier de neerslag. Woord van waarschuwing: wij werden niet betaald voor dit onderzoek en misschien waren onze punten voor “wetenschappelijke methoden van het onderzoek” niet optimaal, dus neem onze resultaten niet als wetenschappelijke grondcijfers voor uw doctoraat…

De Enquêteresultaten

Voor de powerpoint presentatie van de enquêteresultaten kun je hier klikken en voor de ruwe volledige datagegevens kun je in dit mapje gaan kijken.

1. Populatie

 • 353 respondenten, 149 voltooide enquêtes
 • 13% niet-gedoopten, 87% wel gedoopt2. Vrijzinnigheid & de VUB Studenten

 • 82% ziet zichzelf als vrijzinnig, 8% niet
 • 81% onderschrijft het vrij onderzoek, 3% niet

Vervolgens werden enkele open vragen gesteld:

Het was interessant om te zien hoe de studenten vrijzinnigheid interpreteren. Het is duidelijk dat er algemeen gezien vier groepen waren. De eerste ziet vrijzinnigheid als synoniem met atheïsme, de tweede geeft er de diepere tolerante, open en eigenzinnige betekenis aan waarbij de eigen mening centraal staat, de derde groep plaatst vrij onderzoek centraal wat neutraliteit & objectiviteit moet waarderen in wetenschappelijk onderzoek, de laatste uiteindelijk ziet in de vrijzinnigheid eerder een excuus tot amusement & drankgelag – maar welke geus is daar absoluut tegen?

3. Vindt u een VUB- studentenkring vrijzinnig?

Meningen van de studenten over “Vindt u een studentenkring vrijzinnig?”:

 • De doop & inspiratie is vrijzinnig. Maar het verdere verloop, waar men echt over praat dat hangt eerder af van de mensen.
 • Ik zie een studentenkring gewoon als een groep van een groep van vrienden die samen feesten, leuke dingen doen, mekaar helpen in periodes waar het nodig is en een beetje competitief zijn tov andere kringen…
 • Je wordt ‘verplicht’ om alcohol te drinken. Een student ‘hoort er niet bij’ als hij niet gedoopt is, ook al is hij/zij ‘passief’ lid.
 • Hoewel de activiteiten van de meeste studentenkringen zich beperken tot het zwelgen van menig pintje & uithalen van vele fratsen & onnozeliteiten denk ik dat zij een proces van ‘emancipatie’, ‘bevrijding’ losmaken bij mensen die tot voor kort heel strikt gebonden waren aan allerlei regeltjes, hetzij van hun ouders, hetzij op hun middelbare school, etc.

Een opmerkelijke conclusie uit de enquête was dat de studentenkring ervoor zorgt dat een kleine meerderheid van de studenten opzoekingen begint te doen over vrijzinnigheid & er zo mee in contact komt.

Verder:

 • 54% ziet het vrijzinnig gedachtegoed als basis van zijn/haar studentenkring, 20% gaat hier niet mee akkoord
 • 12% ziet deze vrijzinnigheid binnen de kring als een excuus tot alcoholmisbruik

4. De Doop

wat geeft dit voor associaties bij de studenten? Erg verschillend maar ook zeer gelijkend zo blijkt: plezier, herboren, anti klerikaal, creatief, fakkel, Ongelooflijke ervaring, Fun, initiatie, Opnameritueel, Vrijziinigheid, schaapjes, beproeving, plezier, solidariteit, vrijheid, clash, vuil, initiatie, plezier, initiatie, groep, één avond, grensverleggend, clash, groepsgevoel, zonder schaamte, gelijkheid, vernedering,…
1/3de van de lijst vindt u hier

Echter, bijna 30% is van mening dat een doop contraproductief is voor de verrijking van een individu

5. Studentenparticipatie

 • 33% vindt dat de kringen te weinig aandacht hebben voor niet-gedoopten
 • 50% zit nog bij een andere vereniging

6. Vindt u de georganiseerde vrijzinnigheid nodig?
Mening van een student die vaak in andere bewoordingen door andere studenten werd herhaald:

 • Neen, ze is nefast. Vrijzinnigheid en vrij onderzoek baseren zich op de kritische rede. Dat is er een die afbouwt, deconstrueert. Wat we kapot hebben gemaakt moeten we zeker niet herop bouwen om het anders te noemen. We maken dezelfde fouten opnieuw. ik lees vaak krantjes van de georganiseerde vrijzinnigheid en denk bij mezelf dat ze nog 150 jaar geleden leven en die visie van vrij denken propageren ze. Vrij denken (voor zoverre dat geen contradictio in terminis is) moet buiten een georganiseerde structuur gebeuren.

Opmerkelijk:Bijna 30% vindt georganiseerde vrijzinnigheid een religie

Het moge duidelijk zijn dat de Unie van Vrijzinnige Verenigingen (UVV) nog heel wat werk voor de boeg heeft.

Vanuit Studiekring Vrij Onderzoek hopen we dat dit debat en deze enquête een aanleiding was tot zelfonderzoek en engagement voor een bewustere beleving en verkenning van ons vrijzinnige gedachtegoed.

Waldo Vanderhaeghen
Voorzitter Studiekring Vrij Onderzoek 2010-2011

enquête afgenomen door Jakobus Monteyne

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: