Antwoord van Maggie De Block

Aan de Studiekring Vrij Onderzoek Vrije Universiteit Brussel Geachte, Ik sta voor een humaan en correct asiel- en migratiebeleid. Een humaan en correct beleid is voor mij een verhaal van rechten en plichten. Dit betekent dat België internationale bescherming moet bieden zoals de Conventie van Genève bepaalt of subsidiaire bescherming als de asielzoeker een reëel... Lees verder →

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑