Antwoord van Maggie De Block

Aan de Studiekring Vrij Onderzoek

Vrije Universiteit Brussel

Geachte,

Ik sta voor een humaan en correct asiel- en migratiebeleid.

Een humaan en correct beleid is voor mij een verhaal van rechten en plichten.

Dit betekent dat België internationale bescherming moet bieden zoals de Conventie van Genève bepaalt of subsidiaire bescherming als de asielzoeker een reëel risico loopt op ernstige schade bij terugkeer naar haar of zijn land.

Antonio Guterres, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties, heeft over onze asielprocedure gezegd “België kent een solide asielsysteem. Effectieve bescherming is in België gegarandeerd.”

Een humaan beleid en correct betekent onder andere ook dat we asielzoekers zo snel mogelijk een antwoord geven zodat ze zich in onze maatschappij kunnen integreren als ze een positief advies krijgen. Of dat ze hun terugkeer naar het land van herkomst kunnen voorbereiden.

België respecteert kwaliteitsvolle asielprocedures. In ruil daarvoor verwachten wij van vreemdelinge dat zij onze regels en wetten respecteren. Wij verwachten dat zij de waarheid vertellen als ze gehoord worden door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Wij bestrijden fraude en misbruiken zoals het indienen van veelvuldige aanvragen telkens onder een valse naam.

En wij verwachten dat de beslissingen van de onafhankelijke asielinstanties, met name het Commissariaat-generaal en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waar asielzoekers in beroep kunnen gaan, gerespecteerd worden.

Wat de mensen betreft die momenteel in hongerstaking zijn in VUB-lokalen wil ik dit zelfde beleid toepassen.

Vreemdelingen die een asielaanvraag hebben ingediend, worden gehoord en zullen na verloop van tijd een antwoord krijgen. Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben in ons land echter geen toekomst meer.

Via de Dienst Vreemdelingenzaken is meerdere keren contact genomen met de VUB-hongerstakers en hun vertegenwoordigers. Met aandrang is hen, vanuit menselijk oogpunt, aangeraden de hongerstaking stop te zetten.

Elke asielzoeker heeft het recht op een zelfde humane en correcte behandeling in ons land. Er kunnen echter geen uitzonderingen gemaakt worden. We kunnen een drukkingsmiddel als een hongerstaking onmogelijk aanvaarden en tijdens de verschillende contacten met de VUB-hongerstakers en hun vertegenwoordigers is dit zeer duidelijk meegedeeld.

Ik roep de hongerstakers en hun begeleiders dan ook op van in hun eigen belang deze actie te beëindigen.

 

Maggie De Block

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: