Vrije Dag

Giechelen, Grollen en Grappen, kan dat ook een maatschappelijke functie hebben? Bart Verschaffel komt zijn visie uitleggen over het buikschud-fenemeen en hoe zich dit relateert met een staalharde en scherpzinnige uiting van kritiek. Na een theoretisch 'moeilijk' verteerbare uiteenzetting tijdens de lunchlezing komt het praktische luik: tijd voor luchtige kluchten en hilarische hottentotten. Pluk de... Continue Reading →

Advertenties

Inauguratie van de vrije muur op de VUB

  In tijden als deze waar het debat over de vrije meningsuiting weer veel stof doet opwaaien en allerlij vormen van politieke correctheid hoogtij vieren, kiest studiekring VO ervoor om op onze eigen VUB een muur volledig vrij te verklaren. Elke gedachte of artistieke uiting, hoe bekrompen, geniaal, esthetisch of revolutionair dan ook is welkom... Continue Reading →

Jean-Jacques De Gucht over Hete hangijzers van de actualiteit.

Studiekring Vrij Onderzoek presenteert de VeerStichting. VeerStichting is een groot event in Leiden Universiteit dat 250 top studenten en 250 vormgevers (leiders, politici, journalisten, kunstenaars, intellectuelen) samen brengt voor een tweedaagse top event in September 2016. https://www.facebook.com/VeerStichting Studenten moeten een kort essay schrijven om te mogen deelnemen, alle details worden die avond uitgelegd! Om het event... Continue Reading →

Dag van het licht

Studiekring Vrij Onderzoek VUB en Le Cercle du Libre Examen de l'ULBalsook de Brussels University Alliance (ULB-VUB) nodigen u graag uit op vrijdag 18 maart voor de Dag van het licht. Met dit event willen we het personeel en de studenten van beide universiteitsgemeenschappen samenbrengen. Met de dag van het licht gaat de "Week van... Continue Reading →

Communautaire conflicten in België

De Studiekring Vrij Onderzoek en Le Cercle du Libre Examen de l'ULB nodigen u uit voor ons eerste panelgesprek omtrent onze reeks ivm “Communautaire conflicten in België”. Deze zal de problematiek van gisteren tot vandaag in kaart brengen. We achten het belangrijk om deze probleemstelling in het maatschappelijk debat terug op te werpen, zodoende we het... Continue Reading →

Het Grote Voorzittersdebat

Studiekring Vrij Onderzoek, LVSV, Jongsocialisten, Comac en Jong Groen presenteren u het grote voorzittersdebat! Bent u het eindeloze gepalaver van onze parlementariërs beu? Geeuwt u onverschillig bij de zoveelste prof of expert die buiten de lessen om op het spreekgestoelte wordt geheven? Dan hebben wij goed nieuws voor u, woensdag 2 maart bieden wij u... Continue Reading →

Colloquium Senaat

VO trekt naar de senaat! Het colloquium "Grondwet: onpartijdigheid en stelsel van rechten en vrijheden" wordt georganiseerd onder het erevoorzitterschap van Barones Françoise Tulkens, Doctor in de rechten, voormalige rechter en vicevoorzitster bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Iedereen is welkom, als je graag met de studiekring meegaat stuur dan een... Continue Reading →

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑